پروژه ها

نمونه پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی دیبا

پروژه :  مسیر دسترسی به معدن مس طارم – زنجان
بهار 99 – 4 روز
15 کیلومتر – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی :معادن خصوصی
پروژه : مدل سه بعدی و تهیه نقشه از شهرک صنعتی دارویی برکت – کردان – تهران
بهار 99 -1 روز
204 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : شهرک صنعتی دارویی برکت
پروژه :   توپوگرافی برای ساخت راه عشایری – کرمانشاه 
بهار 99 – 1 روز
70هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی :استانداری
پروژه :  احداث راه مرزی  – آستارا- گیلان
بهار 99 – 1 روز
4 کیلومتر- برداشت با پهپاد – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : وزارت راه
پروژه : برداشت رودخانه -فارغان – هرمزگان
زمستان 98- 20روز
10000 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/2000
کارفرمای اصلی : شرکت آب منطقه ای – ناظر : سازمان نقشه برداری
پروژه : برداشت معدن فجر مزینوی – طبس- فارس
زمستان 98- 10 روز
 600 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
پروژه : برداشت حوضچه ی مصنوعی براشت – بستک – هرمزگان
پاییز98- 2روز
170 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : شرکت آب منطقه ای – ناظر : سازمان نقشه برداری
پروژه : برداشت سیلاب های سد شمیل- شمیل – هرمزگان
پاییز98- 10روز
700 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : شرکت آب منطقه ای – ناظر : سازمان نقشه برداری
مرحله دوم تهیه نقشه از معدن سنگچینی -نیریز – فارس
 زمستان 98-  2 روز
 100هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
طرح هادی روستای شمشیر – کرمانشاه
 پاییز98- 1روز
60 هکتار  – برداشت با پهپاد – مقیاس1/500
کارفرمای اصلی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
برداشت روستاهای فیروزکوه – فیروز کوه – تهران
 پاییز98- 1روز
80 هکتار  – برداشت با پهپاد – مقیاس1/500
کارفرمای اصلی : بخشداری فیروزکوه
برداشت ازبیلت ساختمانی – کردان – تهران
 پاییز98- 2 روز
ویلای 600 متری – برداشت با توتال – مقیاس 1/50
کارفرمای اصلی : کارفرمای خصوصی
برداشت رودخانه کل – بندر عباس – هرمزگان
 تابستان 98- 45 روز
31 هزار هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/2000
کارفرمای اصلی : سازمان آب – ناظر : سازمان نقشه برداری
برداشت معدن مس – برد اسکن – خراسان رضوی
تابستان 98- 4روز
300 هکتار  – برداشت با پهپاد – مقیاس1/1000
کارفرمای اصلی : …….
برداشت مسیر های دسترسی معادن- خورموج – بوشهر
 تابستان 98- 7 روز
100هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : وزارت صنعت و معدن 
برداشت سر شاخه های سد لتیان- جاجرود – تهران
 بهار 98- 12 روز
600 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : سازمان آب – ناظر : سازمان نقشه برداری
برداشت معدن مس بینق- اهر- آذربایجان شرقی
 زمستان 97- 8روز
900 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/2000
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
برداشت معدن مس جلفا – جلفا – آذربایجان غربی
 زمستان 97- 5 روز
800 هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
برداشت معادن مزرعه – اهر- آذربایجان شرقی 
 پاییز 97- 7 روز
1000هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
برداشت معدن مهدی آباد – بهادران- یزد
 پاییز 97- 7 روز
2500هکتار – برداشت با پهپاد – مقیاس 1/5000
کارفرمای اصلی : ایمیدرو
برداشت رودخانه توچال – پاکدشت – تهران
 پاییز 97- 12 روز
12 کیلومتر – برداشت با جی پی اس- مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : سازمان آب
برداشت سد ماملو – تهران – تهران
 پاییز 97- 20 روز
25 کیلومتر – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : سازمان آب
برداشت معدن شریف کندی- بیجار- زنجان
 پاییز 97- 4روز
1000 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
برداشت مسیر خط لوله نفت و کاداستر زمینهای اطراف  – بندر گناوه به سمت جاسک
 تابستان و پاییز 97- 4 ماه
700 کیلومتر –  برداشت با GPS – مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : شرکت نفت
تهیه نقشه کاداستر از اراضی کشاورزی از روستاهای استان کردستان -کردستان
 
 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 
کارفرمای اصلی : 
تهیه نقشه از معدن خاک کاشی -اردکان – یزد 
 
 550 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
تهیه نقشه از رودخانه جاجرود و سرشاخه های آن – جاجرود – تهران
بهار 97 – 2 ماه
 135 کیلومتر – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : سازمان آب
تهیه نقشه از 6 روستای شهر همدان- همدان
 پاییز 96 – 8 روز
 1500 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی : بنیاد مسکن
تهیه نقشه از شهر میناب  – هرمزگان – بندرعباس
 زمستان 96- 2 ماه
 4000 هکتار -تبدیل عکس به نقشه- مقیاس 1/1000 
کارفرمای اصلی : شهرداری میناب 
تهیه نقشه از معدن سنگچینی -نیریز – فارس
 پاییز 96- 15 روز
 500 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : معادن خصوصی
تهیه نقشه از منطقه ای در سبزوار – خراسان رضوی
 بهار 96 – 6 روز
 450 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/1000
کارفرمای اصلی : راه آهن
تهیه نقشه از منطقه ای در  لواسانات بزرگ  – تهران
 بهار 96 – 10 روز
 650 هکتار – برداشت با پهپاد- مقیاس 1/500
کارفرمای اصلی :