فروش انواع سه پایه

سه پایه ها جهت نگهداری تجهیزات نقشه برداری استفاده میشود و استحکام آن مهمترین عامل در دقت و تراز دستگاه می باشد .

سه پایه ها انواع مختلفی دارند که بسته به نوع کار و دقت و وزن دستگاه روی آن انتخاب میشود

چوب روسی

آلومینیومی